Brøndboreruddannelsen

De fleste har formentlig hørt at vores dygtige underviser på brøndboreruddannelsen gennem de sidste mange år, Jette Sørensen, har skiftet job.

Mange har derfor spurgt: Hvad sker der? Hvem tager over? Er der stadig en brøndboreruddannelse?

Men bare rolig. VIA University College har givet ansvaret for uddannelsen til Henrik Bjørn, som har været med til at udforme en ISO standard for energiboringer, og som har stor erfaring fra området.

Henrik Bjørn skriver:

Brøndborer-uddannelsen fortsætter som hidtil på VIA University College i Horsens. Siden Jette Sørensen besluttede at skifte job har vi arbejdet på at sikre at den store indsats, hun har gjort for uddannelsen, ikke bliver tabt på gulvet. Planen er i øjeblikket at køre videre, så tæt på det lagte spor, som muligt. Det arbejde, der er påbegyndt med revidering af undervisningsmaterialer og udvikling af uddannelsen, fortsætter. Der er dog nogle områder, hvor vi er lidt tilbageholdende. Miljøstyrelsen arbejder på en ny bekendtgørelse, som skulle være lige på trapperne. Og da den kan forventes at få indflydelse på uddannelsens indhold er vi lidt afventende i forhold til enkelte initiativer, såsom styrede underboringer.

Vores oplæg er, at vi meget gerne vil fastholde vores gode samarbejde med de eksterne undervisere som gennem efterhånden mange år har hjulpet med at afholde kurserne. Hos os selv har vi øget den faste bemanding på uddannelsen for at få en større robusthed. Efter en dialog med Brøndborerforeningens formand har vi aftalt, at ledelseskurset som oprindelig planlagt skal afholdes i efteråret 2023. Samtidig aftalte vi, at afholdelse af kurser for B-bevis venter til foråret 2024.

Henrik Bjørn