Åbent for tilmelding til Anvendt Boreteknik

Kære Borefolk

Så er der åbent for tilmelding til Anvendt boreteknik i ugerne 17 og 18. Tilmelding skal ske ved at følge nedenstående link:

Boringer på land - Anvendt boreteknik (voksenuddannelse.dk)

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Bjørn
Lektor

Brøndboreruddannelsen

Klima- og forsyningsingeniør
Campus Horsens

VIA University College
Banegårdsgade 2
8700 Horsens

T: +4587554274
E: HBJ@VIA.DK
www.via.dk