Brøndboreruddannelsen. Ekstra hold i foråret 2024

Så åbner vi for tilmeldingen til de næste hold til B-bevis for brøndborere her i foråret.

Indtil videre drejer det sig om Udtagning og beskrivelse af boreprøver i uge 15, som man kan tilmelde sig her:

Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver (voksenuddannelse.dk)

Og Miljøboringer og geotekniske metoder i uge 20, som man kan tilmelde sig her:

Boringer på land - Miljøbor. og geoteknisk. metode (voksenuddannelse.dk)

De to øvrige kurser, som er nødvendige for at opnå B-bevis, bliver tilgængelige snarest muligt. Men datoerne ligger allerede fast, så marker dem i kalenderen, hvis det er aktuelt.

Anvendt boreteknik kommer til at ligge i ugerne 17 og 18.

Vedligehold af materiel og udstyr forventes at komme til at ligge i uge 22

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Bjørn
Lektor