Vi stræber efter at opfylde medlemmers behov for information og bistand, samt fremme deres interesser og styrke deres omdømme