Vi arbejder for at sikre høj kvalitet, samarbejde, uddannelse og udvikling i branchen for borefirmaer

Vi stræber efter at opfylde medlemmers behov for information og bistand, samt fremme deres interesser og styrke deres omdømme