Om os

Vi arbejder for at sikre høj kvalitet, samarbejde, uddannelse og udvikling i branchen for borerfirmaer

I foreningen har vi til formål at:

  • At opfylde medlemmers behov for information og bistand.
  • At fremme medlemmernes interesser og styrke medlemmernes omdømme.
  • At tilstræbe ensartet arbejde udført af virksomhedsmedlemmerne
  • Sikre højt kvalitetsniveau blandt virksomhedsmedlemmerne
  • At stille garanti for virksomhedsmedlemmernes igangværende arbejders færdiggørelse, jf. Garanti-ordningens vedtægter

Medlemskab

Virksomhedsmedlemskab:
Som medlemmer kan optages virksomheder, der driver brøndboring, geoteknisk boring eller anden relate­ret aktivitet. Disse betegnes som virksomhedsmedlemmer.

Det er en betingelse for medlemskab, at det enkelte virksomhedsmedlem opfylder de til enhver tid for branchen gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser mv. med hensyn til at virke indenfor denne.

Virksomhedsmedlemmer repræsenteres af navngiven indehaver, direktør eller ledende medarbejder. Virksomhedsmedlemmer som er koncernforbundne i henhold til selskabslovens § 6 betragtes som selv­stændige medlemmer i foreningen.

Personmedlemskab:
Som personmedlem kan optages indehavere og/eller medarbejdere ansat i et virksomhedsmedlem. Opta­gelsesproceduren i § 7 er gældende.

Som personmedlemmer kan optages personer, som har en særlig interesse eller betydning for brøndborer­foreningens arbejde. Optagelsesproceduren i § 7 er gældende.

Ønsker du mere information om vores vedtægter, kan disse downloads i PDF format her:

Download vores vedtægter

Vedtægter-ændret-2023-09-07.pdf

Download

Kontingentsatser for medlemsskab

Kontingentsatser-2023_2024-04-24-124805_jwfw.pdf

Download

Foreningsoplysninger

Danske Borefirmaer
CVR-nummer: 33279191
Adresse:
C/O PC Brøndboring, Brøndborervej 1
Postnummer og by: 7840 Højslev